กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางไกรษร นามกิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0899400038