กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายโชคชัย พิณพิทักษ์ชัยกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0945165239