บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวประภัสสร มณีศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายปรเมศ สุจิมงคล
ครูอัตราจ้าง