กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิไกร บำรุง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3