กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิไกร บำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : +66821086166
อีเมล์ : daaancomputer@gmail.com

นางณมน พิมสารี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0807549932
อีเมล์ : wannikar09@gmail.com

นางสาวตีรณา เนธิบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0828397146