กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิไกร บำรุง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : +66821086166
อีเมล์ : daaancomputer@gmail.com