กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสะอาด บุตรเต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0848874936

นายปรเมศ สุจิมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0933259824