กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสะอาด บุตรเต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0848874936

นายปรเมศ สุจิมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0933259824

นางสาวพิมพ์โศภิษฐ์ สดเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0887435881
อีเมล์ : Pimso@kkumail.com