กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสะอาด บุตรเต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายปรเมศ สุจิมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2