รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
หมู่ที่ 3   ตำบลนาดอกคำ  อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210
เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :